انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک
 میان انجمن حقوق شناسی
و سازمان ثبت احوال کشور

در تاریخ 23 آذر ماه 1394 متعاقب مکاتبات و جلسات تخصصی پیشین، تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی و ترویجی در زمینه مسائل حقوقی میان انجمن حقوق شناسی - به نمایندگی استاد محمد حسین ساکت ، ریاست محترم هیات امناء - و سازمان محترم ثبت احوال کشور - به ریاست استاد سید علیرضا آوایی ، معاون محترم وزیر کشور و ریاست سازمان منعقد و به امضاء رسید.

در این مراسم ، ابتدا جناب آقای محمدرضا علیان - مدیرکل امور حقوقی، استانها و مجلس سازمان ثبت احوال کشور به ارائه گزارشی از روند طی مراحل مربوطه و نیازهای سازمان ثبت احوال در همکاری با نهادهای علمی و دانشگاهی و سازمانهای مردم نهاد قرائت فرمودند و سپس جناب آقای دکتر تهمورث بشیریه - مدیرعامل انجمن حقوق شناسی - ضمن ارائه گزارشی از عملکرد انجمن حقوق شناسی و توانمندی های انجمن در روند همکاری فی مابین به ایراد سخن پرداختند.
سپس جناب آقای آوایی ریاست محترم سازمان سثب احوال کشور با ایراد سخنان کوتاهی ضمن تشکر از حضار و عوامل تمهید این تفاهمنامه همکاری بیان نمودند :
 این انجمن با حضور چهره های شاخص و بزرگی که دارد خود را از نظر علمی وقف کشور کرده است و تمامی این کارها و فعالیتها قابل تقدیر و تشکر است .

سید علیرضا آوایی اظهار امیدواری کرد: این تفاهم نامه منشا خیر، برکت، پیشرفت در امور حقوقی سازمان و همکاری بیشتر با مجامع علمی کشور شود.


 بیشتر فعالیتهای مشترک مندرج در این تفاهم نامه حول ارتباط با مراکز آکادمیک و دانشگاههای کشور در مسائل و مشکلات و مبتلابه سازمان، همکاری در بازنگری، اصلاح و اعتلای قوانین و مقررات جامعه، همکاریهای مشترک در برگزاری همایش ها و سخنرانیها، ارتباط و پل میان توانمندی های موجود بین دستگاههای اجرایی و مراکز علمی است.

در این مراسم علاوه بر حضور آقایان محمد حسین ساکت ، عبدالله موذنی و دکتر تهمورث بشیریه و سرکار خانم دکتر هما داودی گرمارودی ، جناب آقای محمد ابراهیم طریقت - معاون مالی و اداری سازمان ثبت احوال - احسان پور منتی - معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال - و دکتر سیف الله ابوترابی - مدیرکل حوزه ریاست و مشاور ارشد ریاست سازمان ثبت احوال نیز حضور داشتند.

گزارش مراسم در سایت سازمان ثبت احوال