برگزاری نشست بررسی قانون جدید آیین دادرسی کیفری
نشست تخصصی بررسی قانون جدید آیین دادرسی کیفری روز یکشنبه 24 خرداد با حضور اساتید حقوق کیفری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دانشجویان و علاقمندان با همکاری مشترک انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
در این مراسم که اداره آنرا جناب آقای دکتر بشیریه ، مدیرعامل محترم انجمن حقوق شناسی عهده دار بودند، اساتید ارجمندی چون جناب آقای دکتر محمد آشوری ، جناب آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان ، جناب آقای دکتر منصور رحمدل و سرکار خانم دکتر شادی عظیم زاده به ایراد سخنرانی پرداخته و و موضوعات را بصورت تخصصی با حضور سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی - جناب آقای دکتر محمد علی اسفنانی - و جناب آقای دکتر محمد علی پور مختار ریاست محترم کمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار دادند.  
دبیرخانه انجمن حقوق شناسی لازم می داند از تمامی تلاشها و مساعدتهای مسوولین محترم خانه اندیشمندان کمال تشکر را ابراز و آرزوی تداوم همکاری در مراحل آتی را داشته باشد.

گزارش مراسم - ایسکا نیوز 
گزارش مراسم - ایسکا نیوز 


گزارش تصویری مراسم 

 • a2

 • a3

 • a4

 • a5

 • a6

 • a7

 • a8

 • a9

 • a10

 • a11

 • a12

 • a13

 • a14

 • a15

 • a16

 • A17