تذکرات مهم :
* جهت عضویت در انجمن حقوق شناسی، ابتدا لازم است شرایط عمومی عضویت را مطالعه و در صورت موافقت، فرم زیر را به دقت تکمیل و سوابق علمی- مدیریتی خود را به همراه یک قطعه عکس ارسال فرمایید. 
* هیچ مبلغی به عنوان حق عضویت از متقاضیان دریافت نخواهد شد. اما در صورتی که مایل به پرداخت کمک مالی به انجمن هستید، لطفاً مبلغ مورد نظر خود را به حساب جاری شماره 2020800076906 
و یا کارت شماره5892101127228944 
عهده ی بانک سپــه شعبه سروستان سعـادت آباد، بنام انجــمن حقـــوق شنـاسـی ایــرانیـان واریز و مشخصات مبلغ واریز شده را در فرم عضویت مرقوم فرمائید.
* مراتب عضویت شما پس از تائید هیات مدیره، از طریق سامانه پیامکی انجمن و با ارسال ایمیل به اطلاع خواهد رسید.  
* حتماً از مرورگر Internet Explorer و یا Mozilla Firefox جهت تکمیل فرم استفاده نموده و از بارگزاری فایل تصویر و فایل سوابق خود اطمینان حاصل فرمایید.
* به درخواست های نادرست و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.


دبیرخانه انجمن حقوق شناسیفرم عضویت در انجمن حقوق شناسی

نام و نام خانوادگی*

جنسیت

تاریخ تولد *

مثال:13570101

شماره ملی*

بدون درج خط فاصله

آخرین مدرک تحصیلی
توضیحات


رشته - گرایش تحصیلی*

دانشگاه محل تحصیل/اخذ مدرک*

درج نام دانشکده نیز الزامی است.

سال اخذ مدرک*

مثال:1357

شغل - سمت
توضیحات

نشانی*

تلفن

مثال:02166445511

تلفن همراه*

ایمیل*

عکس پرسنلی - از بارگیری فایل مطمئن شوید

ارسال رزومه - از بارگیری فایل مطمئن شوید

تحصیلات و تخصص خود را مناسب با کدام کمیسیون می دانید؟
در صورت تمایل مبنی بر حضور در بیش از یک کمیسیون در این کادر مرقوم نمایید

در صورت تمایل مبنی بر پرداخت کمک مالی به انجمن، مبلغ واریز شده به همراه تاریخ و شناسه واریز را مرقوم فرمائید

شرایط عضویت مندرج در آئین نامه فوق را مطالعه نموده موافقت مینمایم.